Välkommen hösten

Välkommen hösten

…vi får väl bara acceptera att nu hösten är här – rätt skönt ändå – och så mycket bär och svamp man kan plocka nu – om man har tid och vill.

Vi jobbar nu som vanligt och alla i båda teamen är tillbaka.

Torsdagen den 15 september är praktiken stängd hela dagen pga intern utbildning och implementation av ”Koncerngemensam IT” som det så fint heter – dvs vår IT-miljö ska bli ännu säkrare.

Välkommen att höra av dig om du inte har någon tandläkare sedan tidigare eller om du som är vår patient behöver tid för något eller bara vill ställa en fråga.

Om Du skulle drabbas akuta besvär som inte kan vänta när vi inte finns på plats, ringer du 1177 för att få hjälp av jourtandläkare.

Känner du symtom på förkylning/sjukdomskänsla när du ska besöka oss ber vi dig avboka/flytta fram din tid hos oss – allt för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

VÄLKOMMEN,

Ulla och Lena med medarbetare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/
Share: