Personal

Hos Nolatandläkarna är vi många som månar om dina tänder och för oss är teamwork ett nyckelord.
Som vi ser det hjälper vi dig allra bäst och effektivast när all vår kunskap är samlad, när vi delegerar uppgifter och samarbetar.

Som kund har du ditt eget tandvårdsteam vilket innebär att du alltid tas om hand av samma personer när du besöker oss. Vi tror och hoppas att det är något som du, precis som vi, upplever som positivt.
Vi lär känna dig och du lär känna oss samtidigt som det innebär en kontinuitet och kvalitetssäkring i din behandling.
Var och en i ditt team är väl insatta i just dina behov och önskemål.

Tryggt, säkert och trivsamt.