Ljusare och ljusare…

Ljusare och ljusare…

…bästa tiden på året! Lyckokänslan grumlas dock av oroligheterna i Ukraina och vi tänker på medmänniskorna i Ukraina som nu måste fly sitt hemland och på de som blir kvar.

Välkommen att höra av dig om du inte har någon tandläkare sedan tidigare eller om du som är vår patient behöver tid för något eller bara vill ställa en fråga.

Om Du skulle drabbas akuta besvär som inte kan vänta när vi inte finns på plats, ringer du 1177 för att få hjälp av jourtandläkare.

Känner du minsta symtom på förkylning/sjukdomskänsla när du ska besöka oss ber vi dig avboka/flytta fram din tid hos oss – allt för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

VÄLKOMMEN!

Ulla och Lena med medarbetare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/
Share: