Praktiken stängd i dag tis 12/1 pga storm

Praktiken stängd i dag tis 12/1 pga storm

Vi hoppas vara på plats i morgon igen och då jobbar Team Ann.Kristin förmiddag 7.30-13 samt Team Ulla em 13-18.10. Dock är det väldigt osäkert beroende på vädret…

Om Du skulle drabbas akuta besvär som inte kan vänta när vi inte finns på plats, ringer du 1177 för att få hjälp av jourtandläkare.

Känner du minsta symtom på förkylning/sjukdomskänsla när du ska besöka oss ber vi dig avboka/flytta fram din tid hos oss – allt för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Välkommen!

Ulla och Ann-Kristin med medarbetare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Share: