Bärtider – härliga tider!

Bärtider – härliga tider!

Båda teamen är nu tillbaka efter semestern, men jobbar fortfarande begränsat pga Corona. Därför fortsätter vi som innan semestern med att ni ringer praktiken på 211750 och lämnar namn och telefonnumer så vi kan ringa upp dig senast kommande vardag.

Vi jobbar fortfarande enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens  direktiv och kallar inte aktivt in patienter som är 70 år och äldre samt riskgruppspatienter för den årliga undersökningen. Om du tillhör ngn av dessa grupper och behöver hjälp med akuta problem kommer vi att ordna det på bästa sätt för att du ändå ska kunna besöka oss.

Känner du minsta symtom på förkylning/sjukdomskänsla ber vi dig avboka/flytta fram din tid hos oss – allt för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Om Du skulle drabbas akuta besvär som inte kan vänta när vi inte finns på plats, ringer du 1177 för att få hjälp av jourtandläkare.

Ha en fortsatt skön sensommar och höst!

Ulla och Ann-Kristin med medarbetare

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Share: